InfoTech Przemysłowe Technologie Informatyczne i Systemy Pomiarowe


Idź do treści

Bezkontaktowy pomiar gabarytów i powierzchniowych struktur materiałów porowatych

Firma

Projekt :

Bezkontaktowy pomiar gabarytów i powierzchniowych struktur materiałów porowatych 

W związku z planowanym złożeniem wniosku do nowego projektu

w konkursie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020 organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

A) Firmy, która wesprze nasz projekt od strony elektronicznej"

Celem jest przygotowanie projektu elektroniki oraz wykonanie płytek drukowanych pozwalających współpracować z wybraną kamerą OEM. W związku z tym wymagane są następujące umiejętności i doświadczenie:"

- realizacji projektów elektronicznych z wykorzystaniem montażu powierzchniowego;

- umiejętność obsługi protokołów Ethernet i szeregowej transmisji danych;

- umiejętność pisania programów obsługujących I2C;

- umiejętność pisania programów na mikroprocesory;

- przygotowanie projektu w postaci źródeł projektu elektronicznego i źródeł programu.

 

Całość zrealizowanych prac wraz z prawami do nich przechodzi na rzecz Zamawiającego.

Z wybranym Oferentem zostanie podpisana Umowa Warunkowa, która zacznie obowiązywać,

gdy projekt zostanie zaaprobowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Oferty proszę o przesłanie do dnia 23.08.2017 r do godziny 16:00, w razie pytań proszę o kontakt pod numerem 609 495 391, Marek Twardowski

 

B) Firmy, która wesprze nasz projekt od strony mechanicznej w zakresie:

- stworzenia konstrukcji obudowy dla trzech rodzajów czujników;

- budowy prototypu konstrukcji wsporczej dla rozwiązania z wieloma czujnikami – rama wsporcza;

- przygotowanie instalacji i montaż systemu w trakcie testów w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych;

- przygotowanie dokumentacji mechanicznej systemu.

 

Całość zrealizowanych prac wraz z prawami do nich przechodzi na rzecz Zamawiającego.

Z wybranym Oferentem zostanie podpisana Umowa Warunkowa, która zacznie obowiązywać,

gdy projekt zostanie zaaprobowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Oferty proszę o przesłanie do dnia 23.08.2017 r do godziny 16:00 , w razie pytań proszę o kontakt pod numerem 609 495 391, Marek Twardowski

Szczegółowe informacje i wymagania  zostaną dosłane w zapytaniu

 

 

 

Laboratorium
Powrót do treści | Wróć do menu głównego