InfoTech Przemysłowe Technologie Informatyczne i Systemy Pomiarowe


Idź do treści

Bezkontaktowy pomiar gabarytów i powierzchniowych struktur materiałów porowatych

Firma

Projekt :

Bezkontaktowy pomiar gabarytów i powierzchni materiałów porowatych 

W związku z planowanym złożeniem wniosku do nowego projektu

w konkursie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020 organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

A) Firmy, która wesprze nasz projekt od strony elektronicznej"

Celem jest przygotowanie projektu elektroniki oraz wykonanie płytek drukowanych pozwalających współpracować z wybraną kamerą OEM. W związku z tym wymagane są następujące umiejętności i doświadczenie:"

- realizacji projektów elektronicznych z wykorzystaniem układów dużej skali integracji (układy FPGA, SoC);

- tworzeniu efektywnych układów zasilania i komunikacji;

- obsłudze protokołów Ethernet i szeregowej transmisji danych (RS485, SSI, I2C, SPI);

- programowaniu układów mikroprocesorowych;

- konstrukcji urządzeń z wysokim stopniem ochrony IP ;

- przygotowanie projektu w postaci źródeł projektu elektronicznego i źródeł programu.

 

Całość zrealizowanych prac wraz z prawami do nich przechodzi na rzecz Zamawiającego.

Z wybranym Oferentem zostanie podpisana Umowa Warunkowa, która zacznie obowiązywać,

gdy projekt zostanie zaaprobowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Oferty proszę o przesłanie do dnia 28.08.2017 r do godziny 16:00, w razie pytań proszę o kontakt pod numerem 609 495 391, Marek Twardowski

 

Wynik :

Wynik konkursu ofert : do dnia 28-08-2017 wpłynęły 3 oferty i komisyjnie na podstawie jedynym kryterium ceny wybrano najtańszą ofertę złożoną przez firmę : JSIERACKI  Pracownia Projektowa Jarosław Sieracki z Zielonej Góry

 

B) Firmy, która wesprze nasz projekt od strony mechanicznej w zakresie:

- stworzenia konstrukcji obudowy dla trzech rodzajów czujników;

- budowy prototypu konstrukcji wsporczej dla rozwiązania z wieloma czujnikami – rama wsporcza;

- przygotowanie instalacji i montaż systemu w trakcie testów w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych;

- przygotowanie dokumentacji mechanicznej systemu.

 

Całość zrealizowanych prac wraz z prawami do nich przechodzi na rzecz Zamawiającego.

Z wybranym Oferentem zostanie podpisana Umowa Warunkowa, która zacznie obowiązywać,

gdy projekt zostanie zaaprobowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Oferty proszę o przesłanie do dnia 28.08.2017 r do godziny 16:00 , w razie pytań proszę o kontakt pod numerem 609 495 391, Marek Twardowski

Wynik :

Nie wybrano żadnej oferty ze względu, na zbyt małą liczbę ofert jakie wpłynęły do wyznaczonego terminu 28-08-2017 r

 

 

Laboratorium
Powrót do treści | Wróć do menu głównego