InfoTech Przemysłowe Technologie Informatyczne i Systemy Pomiarowe


Idź do treści

Systemy wizyjne

Systemy wizyjne

Zaostrzająca się walka wśród firm produkcyjnych o klienta znajduje swe odzwierciedlenie w coraz to bardziej rygorystycznej weryfikacji jakościowej produktu już od pierwszego etapu jego wytwarzania. Umożliwia to szybką reakcję na zmieniające się parametry procesu i eliminuje konieczność dalszego przetwarzania wadliwych półproduktów. Idealnym rozwiązaniem są bezkontaktowe systemy pomiarowe oparte o analizę obrazu tzw. systemy inspekcji wizyjnej.

Systemy wizyjne stanowią ważną część działalności naszej firmy, a zarazem najbardziej perspektywiczną. Nasze rozwiązania w dziedzinie wizji umożliwiają inspekcję produktów bezpośrednio na linii bez konieczności angażowania pracowników. Dzięki temu proces pomiarowy jest w pełni zautomatyzowany i nie generuje kosztów stałych związanych z oddelegowaniem załogi do weryfikacji jakościowej wyrobów. Dzięki systemowi wizyjnemu mamy pewność, że dokonany pomiar jest w pełni obiektywny i nie zależy od poziomu zaangażowania, czy też wyszkolenia pracownika. Kolejnym ważnym aspektem procedury pomiarowej jest jej powtarzalność. Dzięki prawidłowo dobranemu oświetleniu oraz optyki pomiarowej mamy pewność, iż każdy kolejny pomiar jest przeprowadzany w takich samych warunkach, a co za tym idzie jego wynik może być brany pod uwagę jako kluczowy dla poprawy parametrów procesu.

Rozwiązania kontroli wizyjnej są polecane wszędzie tam, gdzie:

 • zachodzi konieczność weryfikacji bezpośrednio na linii,
 • wymagane jest sprawdzenie dużej części lub całości produkcji,
 • dotychczasowa weryfikacja jakościowa generuje stosunkowo wysokie koszty,
 • sprawdzenie jakości przez pracowników może dawać wyniki obarczone dużym błędem,
 • sposób pomiaru jest warunkiem krytycznym dla wyników,
 • proces produkcji jest zbyt szybki dla manualnych pomiarów,
 • straty spowodowane ewentualną reklamacją spowodują utratę klienta lub też jego zaufania.


Dzięki naszym rozwiązaniom w dziedzinie inspekcji wizyjnej możliwe są pomiary:

 • geometrii (wymiarowość, kąty),
 • struktury powierzchni (nierówności, wtrącenia powierzchniowe, pęknięcia, zarysowania).


Ponadto dzięki systemom wizyjnym jesteśmy w stanie identyfikować pojawiające się wzorce (np. logo firmy, kody, itp.),

 • położenia produktu,
 • obecności,
 • ilości,
 • koloru.
 • wspomagać pozycjonowanie robotów w czasie ich pracy


Aplikacje umożliwiają również szybkie przeliczenie ilości sztuk lub znalezienie sztuki z wadą lub defektem. Obrazem może być fizycznie obraz komponentu lub obraz mikroskopowy. Położenie elementu tak jak widać powyżej nie ma znaczenia.


Powyższe cechy proponowanych przez nas rozwiązań umożliwiają:

 • znaczącą poprawę jakości wytwarzania,
 • pewność co do jakości całej produkcji,
 • wyeliminowanie wadliwych półproduktów na wstępnych etapach przez co detal, który ma wadę na początkowych etapach, nie jest dalej obrabiany,
 • zwiększenie wydajności produkcji,
 • optymalizację procesów produkcyjnych,
 • udostępnienie klientowi końcowemu wyników badań jakościowych przez co rośnie zaufanie klienta do dostawcy.


Systemy wizyjne, posiadają również zastosowanie jako samodzielne stanowiska mobilne umieszczane tuz przy linii lub w laboratorium. Projektując takie stanowisko kierujemy się przede wszystkim jego wytrzymałością oraz łatwością rekonfiguracji. Najczęściej takie stanowisko jest zintegrowane ze stołem pomiarowym, odpowiednio zabudowanym. Rola pracownika ogranicza się do włożenia badanego produktu i naciśnięcia przycisku pomiaru.
Podzespoły, których używamy do budowania stanowisk do kontroli wizyjnej są produktami znanych światowych producentów w dziedzinie optyki i przechwytywania obrazu.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego