InfoTech Przemysłowe Technologie Informatyczne i Systemy Pomiarowe


Idź do treści

Laboratorium prototypowania wizyjnych technik pomiarowych

Firma

Laboratorium prototypowania wizyjnych technik pomiarowych


W trosce o zadowolenie swoich Klientów oraz dążąc do ciągłego doskonalenia świadzczonych usług i ich jakości
firma InfoTech wdrożyła Laboratorium Protoypowania Wizyjynch Technik Pomiarowych przeznaczone do rozwoju i
doskonalenia zastosowanie analizy obrazu w przemyśle i nauce

W grudniu 2015 nasza firma otworzyła oficjalnie Laboratotrium Prototypowania Wizyjnych Technik Pomiarowych świadczące
usługi dla zainteresowanych Klientów w zkaresie :

A) Usługowego skanowanie 3D
B) Usługowego rejestrowania sekwencji obrazów
C) Usługowego studium wykonalności systemów wizyjnych

więcej

Laboratorium


Wdrożenie Laboratorium Wizyjnych Technik Pomiarowych zostało sfinansowane w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych
ze środków w ramach konkursu otwartego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
Priorytet II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego,
Działanie 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw.

Powrót do treści | Wróć do menu głównego