InfoTech Przemysłowe Technologie Informatyczne i Systemy Pomiarowe


Idź do treści

Aktualności

Firma

Certyfikacja systemów zarządzania


W trosce o zadowolenie swoich Klientów oraz dążąc do ciągłego doskonalenia świadzczonych usług
firma InfoTech wdrożyła Certyfikację Systemu Zarządzania Jakścią zgodnie z normą ISO 9001:2008.


9 grudnia 2010 nasza firma otrzymała międzynarodowy Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 przyznany
przez firmę TUV Rheinland. Certyfikat numer :
0198 100 01019.
Informacje o certyfikacie dostępne są na stronie www.tuvdotcom.com pod numerem identyfikacyjnym: ID 9105062546.

Certyfikat swoim zakresem obejmuje:
projektowanie, wykonawstwo i serwis systemów pomiarowych, sterowania
oraz oprogramowania.
Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zostało sfinansowane w 50% kosztów kwalifikowanych ze środków w ramach konkursu otwartego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego, Działanie 2.3 Poprawa konkurencyjnśoci przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego